تبليغات

سال 1383 


همکاری با شرکت مهندسی فن افزار شریف در پروژه های:

·         Fanyab

·         FooladOnline

·         KelkeAzadegan

زبان های برنامه نویسی استفاده شده:

·         ASP .NET

·         C# .NET

پایگاه داده ها (Database/DB):

·         Microsoft SQL Server 2000


موسسه سرآمد فن آوری اطلاعات نماینده موسسه NCC انگلستان

ساخت بازی حکم به صورت هوش مصنوعی (Artificial Intelligence AI)

زبان برنامه نویسی:

 • Java Applet 


 

سال 1384 


شرکت مهندسی فن افزار شریف  

همکاری در پروژه های:

 

ایران خودرو (IKSA):

ارائه مشاوره در زمینه:

·         J2EE (Java Enterprise Edition JEE)

و در زمینه Frameworkهای:

·         Struts

·         JAAS

·         Hibernate

·         jBPM (JBoss Workflow Engine)

و همچنین پرتال:

·         Liferay 

یکپارچه سازی موتور گردش کار jBPM با پرتال Liferay

 برنامه نویسی Struts Framework و jBPM در محیط های Eclipse و IntelliJ IDEA

کار با وب سروهای:

·         JBoss

·         Apache

·         IIS

کار با JSP & Servlet Containerهای:

·         Tomcat 

پایگاه داده ها (Database/DB):

·         MySQL

·         Oracle

 


همکاری برای پروژه SMS Gaming:

برنامه نویسی J2ME (Java Micro Edition JME)


تدریس و استادیاری در موسسه سرآمد فن آوری اطلاعات:

 128 ساعت J2SE (Java Standard Edition JSE)

 15 ساعت Microsoft Access


 تدریس خصوصی جاوا (Java) بیش از 200 ساعت


شرکت مهندسین پاتریس (سهامدار و عضو هیئت مدیره)

مشاوره و ارائه راهکار به انستیتو روانپزشکی تهران  

سال 1385 


شرکت مهندسی فن افزار شریف

ایران خودرو (IKSA):

ارائه مشاوره در زمینه:

 • J2EE (Java Enterprise Edition JEE)

و در زمینه Frameworkهای:

 • Struts
 • JAAS
 • Hibernate
 • jBPM (JBoss Workflow Engine)

و همچنین پرتال:

 • Liferay 

یکپارچه سازی موتور گردش کار jBPM با پرتال Liferay

 برنامه نویسی Struts Framework و jBPM در محیط های Eclipse و IntelliJ IDEA

کار با وب سروهای:

 • JBoss
 • Apache
 • IIS

کار با JSP & Servlet Containerهای:

 • Tomcat 

(DataBase DB) بانک های اطلاعاتی:

 • MySQL
 • Oracle


 


 ساخت ماژول (Module) برای سیستم تکریم ارباب رجوع vTiger CRM و Sugar CRM (Customer Relationship Management)

زبان برنامه نویسی:

 • PHP
 • HTML

(DataBase DB) بانک اطلاعاتی:

 • MySQL 

طراحی و پیاده سازی سایت دکتر کلوبندی Akandi

زبان برنامه نویسی:

 • PHP

(DataBase DB) بانک اطلاعاتی:

 • MySQL 


 


تدریس و استادیاری در موسسه سرآمد فن آوری اطلاعات:

 بیش از 48 ساعت C++ .NET


تدریس خصوصی جاوا (Java)

در حدود 10 ساعت 


تدریس و مدیریت در موسسه فرهنگی هنری علوم و فنون جم:

Pascal:

در حدود 26 ساعت

Microsoft Access:

در حدود 10 ساعتسال 1386


گروه فرید پرتال

طراحی و پیاده سازی وب سایت سازمان مهاجرتی W.I.P  با همکاری خانم آرتا عباسی ( www.wipk.net - www.wipk.com ):

این وب سایت (  ( www.wipk.net - www.wipk.com وب سایت سازمان مهاجرتی WIP ) ) به دلیل بدهکار بودن سازمان مهاجرتی W.I.P به گروه فرید پرتال از پشتیبانی فرید پرتال خارج شده است.)  شرکت گلدن گروپ (Golden Group) و شرکت آپولونیا کالج (apollonia college)  به گروه فرید پرتال بدهکار می باشند.

تکنولوژی های استفاده شده:

 • MySQL
 • PHP

طراحی و پیاده سازی وب سایت موسسه NISCEL:

 • PHP
 • MySQL

شرکت مهندسی فن افزار شریف

برنامه نویسی وب سایت B2B شرکت زاگرس گسترش به نام به رسان

 • ASP .NET2
 • C# .NET2
 • SQL Server 2005
 • AJAX

برنامه نویسی وب سایت انتقال پرونده های مشتری از نمایندگی ها به مرکز رایان سایپا:

 • ASP .NET2
 • C# .NET2
 • SQL Server 2005
 • AJAX


سال 1387


 طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی وب سایت پایکاربنیان:

 • PHP
 • MySQL
 • AJAX
 • JavaScript
 • HTML
 • CSS

 طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی وب سایت پایکاربنیان طب :

 • PHP
 • MySQL
 • AJAX
 • JavaScript
 • HTML
 • CSS

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی سامانه جامع مدیریت یادگیریِ مرکز نوسازی و تحول اداریِ دانشگاه علوم پزشکی تهران ( http://rsp.tums.ac.ir  و یا http://esist.tums.ac.ir ):

 • PHP
 • MySQL
 • AJAX
 • JavaScript
 • HTML
 • CSS

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی وب سایت شرکت سرشاردانه :

 • PHP
 • MySQL
 • AJAX
 • JavaScript
 • HTML
 • CSS

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی وب سایت مرکز آموزش و پژوهش بیماریهای پوست و جذام :

 • PHP
 • MySQL
 • AJAX
 • JavaScript
 • HTML
 • CSS

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی نرم افزار تحت وب برای مدیریت فروش شرکت World Star Co.:

 • ASP.NET 2
 • C#.NET 2
 • SQL Server 2000
 • HTML
 • CSS
 • JavaScript

 طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی وب سایت موسسه سرآمد فناوری اطلاعات بین الملل :

 • PHP
 • MySQL
 • AJAX
 • JavaScript
 • HTML
 • CSS

 


طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی وب سایت شرکت تجارت پیشگان کاوند :
 • PHP
 • MySQL
 • AJAX
 • JavaScript
 • HTML
 • CSS


طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی وب سایت شرکت خانه تک آریایی :
 • PHP
 • MySQL
 • AJAX
 • JavaScript
 • HTML
 • CSS


طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی وب سایت شرکت آریا تکسان :
 • PHP
 • MySQL
 • AJAX
 • JavaScript
 • HTML
 • CSS


طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی وب سایت شرکت پایکار بنیان پانل :
 • PHP
 • MySQL
 • AJAX
 • JavaScript
 • HTML
 • CSS


طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی وب سایت شرکت دنیای فردای پرشیا :
 • PHP
 • MySQL
 • AJAX
 • JavaScript
 • HTML
 • CSS

 سال 1388

 


 طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی وب سایت رایان سلامت پویا :

 • PHP
 • MySQL
 • AJAX
 • JavaScript
 • HTML
 • CSS

 


طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی وب سایت آگهی پارک:

 • PHP
 • MySQL
 • JavaScript
 • HTML
 • CSS

مشاوره، مهندسی، پیاده سازی و پشتیبانی سیستم مدیریت چاپ و بسته بندی کارت های شارژ ایران سل به شرکت ارتباطات آریا وصل (Somsson Group) :
 • JSP
 • Struts 2
 • Javascript
 • Oracle 10g
 • AJAX
 • Java Standard Edition (JSE)

 


توسعه و پشتیبانی سامانه جامع مدیریت یادگیریِ مرکز نوسازی و تحول اداریِ دانشگاه علوم پزشکی تهران ( http://rsp.tums.ac.ir و یا http://esist.tums.ac.ir ):

 • PHP
 • MySQL
 • AJAX
 • JavaScript
 • HTML
 • CSS


سال 1389

 


طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی وب سایت شرکت رهاورد سلامت میرداماد:

 • PHP
 • MySQL
 • JavaScript
 • HTML
 • CSS

 


 

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی شرکت صنایع سنگ صدف:

 • PHP
 • MySQL
 • JavaScript
 • HTML
 • CSS

 


توسعه و پشتیبانی سامانه جامع مدیریت یادگیریِ مرکز نوسازی و تحول اداریِ دانشگاه علوم پزشکی تهران ( http://rsp.tums.ac.ir و یا http://esist.tums.ac.ir ):

 • PHP
 • MySQL
 • AJAX
 • JavaScript
 • HTML
 • CSS

 


توسعه و پشتیبانی سیستم مدیریت چاپ و بسته بندی کارت های شارژ ایران سل به شرکت ارتباطات آریا وصل (Somsson Group) :
 • JSP
 • Struts 2
 • Javascript
 • Oracle 10g
 • AJAX
 • Java Standard Edition (JSE)

 


طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی وب سایت باشگاه حیوانات خانگی epet:

 • PHP
 • MySQL
 • JavaScript
 • HTML
 • CSS

 


طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی وب سایت فازمثبت:

 • PHP
 • MySQL
 • JavaScript
 • HTML
 • CSS

 


طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی سامانه جامع مدیریت یادگیریِ دانشگاه آزاد واحد یزد ( http://iau.rsp-elearning.ir ):

 • PHP
 • MySQL
 • AJAX
 • JavaScript
 • HTML
 • CSS

 


 

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی سامانه جامع مدیریت یادگیریِ رایان سلامت پویا  ( http://www.rsp-elearning.ir ):

 • PHP
 • MySQL
 • AJAX
 • JavaScript
 • HTML
 • CSS

 


 

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی وب سایت شرکت مهندسین مشاور ایتسن:

 • PHP
 • MySQL
 • JavaScript
 • HTML
 • CSS

 


 

 

تبلیغات

تبلیغات

ورود و خروج