تبليغات
صاحبان مشاغل چه آن هایی كه كسب و كاری سنتی دارند و چه كاسبانی كه در دنیای مجازی اینترنت فعالند، یك خواسته مهم و اصلی دارند كه به واقع ضامن بقا و رشد و توسعه كسب و كارشان است و آن جذب مشتری و افزایش روز به روز تعداد آنهاست.

صاحبان وب سایت های تجارت الكترونیك هم طالب بازدیدكنندگان بیشتر و بیشتر هستند. در این مقوله نكات و توصیه های فراوانی به میان می آید كه برخی از آنها بسیار پررنگتر از بقیه به چشم می آیند و اهمیت دیگر نكات و راه حل ها را تحت الشعاع قرار داده اند.

در اینجا تعدادی از این دست روش ها و راهكارها را ذكر خواهیم كرد و به اهمیت واقعی و برجستگی كاذب آنها خواهیم پرداخت:

▪ باور نخست درباره موتورهای جستجو است. همه صاحبان فن و دست اندركاران تجارت الكترونیك می دانند كه این ابزارها در ارتقای تعداد بازدیدكنندگان نقش مهمی دارند ولی آنها پاسخ و راه حل كلیدی نیستند و فاكتورهای دیگری هم در این مقوله تاثیر گذارند. اگر یك وب سایت در موتور جستجو رتبه خوبی داشته باشد و به راحتی و در ردیف های اول پاسخ های یك جستجو ظاهر گردد، بازدیدكنندگان زیادی خواهد داشت ولی این تضمین نمی كند كه همه این كاربران، همان بازدیدكنندگان دلخواه و مورد هدف وب سایت باشند. در اینجاست كه اهمیت عوامل دیگری هم معلوم می گردد.

▪ یك كاسب اینترنتی می تواند ساعات طولانی و روزهای متوالی را برای یافتن رتبه و درجه سایت خود در یك موتور جستجو، صرف كند ولی اغلب اوقات به نتیجه ای نخواهد رسید. او در كمال ناامیدی و خستگی درخواهد یافت كه رتبه اش تنزل كرده است. این شخص می تواند در عوض اتلاف وقت گرانبهایش، سعی كند تا این ترافیك هدفمند و مورد نظرش را مستقیما جذب نماید.

▪ باور دوم اینست كه صاحبان وب سایت ها فكر می كنند، جذب بازدیدكنندگان مورد هدف وب سایت ناممكن و نشدنی است. ولی این كار غیرممكن نیست و راه های گوناگونی برای نیل به این هدف وجود دارد. خلق لینك های متعدد به سایت های مفید و قوی و مرتبط به محتوای وب سایت، نگارش مقالات جالب توجه، به روز و كاربردی و اشاره به مطالبی كه بازدیدكنندگان می توانند در سایت های مرتبط مشاهده نمایند و تبادل مقالات بین وب سایت های دوست و همراه. در این حالت هر دوی این افراد مقالاتی می نویسند و در سایت های یكدیگر قرار می دهند. در واقع تعاملی دو سویه كه به ارتقای تعداد بازدیدكنندگان مورد نظر و رشد كسب و كار هر دو می انجامد. به این ترتیب ناممكن بودن موفقیت در این راه و جذب كاربرانی كه "مشتریان بالقوه" باشند، باور نادرست و تصوری واهی بیش نیست. كار دشواریست و اگر صاحب وب سایت نداند كه باید چه كار كند و از پروسه های در حال اجرا، آگاهی كامل و دقیقی نداشته باشد، به دردسر خواهد افتاد.

▪ مسئله سوم درباره میزان ترافیك یك وب سایت است. این طور می گویند كه هر چه ترافیك یك وب سایت بیشتر باشد، نشانه كیفیت بالا و قوی بودن ساختار و جذاب بودن محتوای آنست. نكته اینجاست كه همیشه هم این گونه نیست. شاید تعجب آور باشد اما بسیاری مواقع تعداد زیاد بازدیدكنندگان حاكی از مشكلات متعدد آنست این حالت می تواند نشانه مبهم بودن نام و توضیحات ابتدایی آن باشد كه سبب شده كاربران زیادی به سراغش بیایند ولی این كه چه تعداد از آنها بازدیدكنندگان «واقعی» و مشتریان بالقوه هستند، به درستی معلوم نمی شود.

▪ تصوری كه در پایان ذكر می شود اینست كه صاحبان وب سایت ها را فقط به دو روش بهبود وضعیت ترافیك وب سایت ها محدود می كند و آن اینست كه توسل به موتورهای جستجو و خلق لینك های فراوان تنها روش های تقویت یك وب سایت هستند ولی در واقع این طور نیست و راه های گوناگونی وجود دارند.by:Michael cheney
مترجم: آذین صحابی     
روزنامه تفاهم

مقالات - اصطلاحات تخصصی وب سایت

تبلیغات

مقالات

تبلیغات

ورود و خروج