تبليغات

DomainDotirLifecycle

نمودار فوق چرخه حیات دامین های IR را طبق قوانین پژوهشگاه دانشهای بنیادی نشان می دهد.
آزاد (Available):

در این دوره دامین برای ثبت آزاد می باشد و می توان با پرداخت هزینه ثبت دامین آنرا به نام خود ثبت نمود.

فعال(Active):

در این دوره دامین فعال بوده و مالک آن می تواند در هر زمان آنرا تمدید نماید. مدت تمدید به انتهای مدت اعتبار دامین اضافه خواهد شد همچنین مدت اعتبار دامین نمی تواند بیش از 5 سال از تاریخ جاری باشد.

منقضی (Expired):

در صورتی که در دوره Active دامین، دامین تمدید نشود. در این دوره 30 روزه دامین غیر فعال خواهد شد. البته در طول این دوره 30 روزه مالک دامین می تواند با پرداخت هزینه تمدید، دامین را مجددا تمدید نموده و به حالت Active بازگرداند.

دوره قفل(Lock):

در این دوره 30 روزه مالک دامین می تواند با پرداخت 120.000 ریال جریمه دامین را تمدید کند و پس از اتمام این دوره دامین برای ثبت مجدد توسط همگان آزاد خواهد شد و به حالت Available درخواهد آمد.

بهتر است موارد زیر را در نگهداری دامین های خود انجام دهید تا در چرخه حیات دامین خود فقط ثبت و تمدید دامین را انجام داده باشید .

•دامین ها میبایست حداکثر 10روز قبل از تاریخ اتمام تمدید شوند.
با توجه به قیمت گذاری دامین های آی آر بهتر است کلیه دامینها 5سال تمدید شوند.
درصورتیکه حتی 1روز از تاریخ اتمام یک دامین گذشته باشد مشترک میبایست برای تمدید دامین مورد نظر تا 20روز پس از اتمام تاریخ دامنه دوبرابر مبلغ تمدید را پرداخت نماید.
با توجه به ایمیل های مربوط به تمدید که برای مشتری ارسال میشود از دست دادن یک دامنه کاملا با مسئولیت مشترک میباشد.
مهم نیست دامین آی آر خود را در کدام شرکت سرویس دهنده ثبت نموده اید فرید پرتال امکان تمدید کلیه دامینهای آی آر را از لحاظ فنی داراست و تنها کافیست،شرکت قبلی ثبت کننده دامنه نیک هندل فرید پرتال را با شماره fm121-irnic در پانل دامین در قسمت رابط مالی و یا Billing Contact وارد نمایدومالک اصلی دامین خود را از طریق سایت فرید پرتال و یا بصورت تلفنی جهت تمدید سفارش دهد.

مقالات - اصطلاحات تخصصی وب سایت

تبلیغات

مقالات

تبلیغات

ورود و خروج