تبليغات

بیایید فرض کنیم می خواهیم نام فردی را قبل از ورود به صفحه بپرسیم و سپس نام آنها را در صفحه برای خودشان نمایش دهیم. این کار را با استفاده از جاوااسکرپت می توان انجام داد. فرمانی که برای این کار استفاده می شود به این صورت است:

prompt('سؤال شما', ' ');

این فرمان یک پنجره را قبل از باز شدن صفحه نمایش می دهد که سؤال شما در آن پرسیده می شود و بیننده می تواند جواب خود را در کادری که برای او در نظر گرفته شده بنویسد. دو سینگل کوت بعدی جواب پیش فرض شما برای سؤال است. اگر شما چیزی بین این دو سینگل کوت ننویسید، بیننده با یک لیست خالی، آماده برای نوشتن مواجه می شود. این پیغام قبل از بارگذاری صفحه نمایش داده می شود پس شما می توانید پاسخ بیننده را در صفحه نمایش دهید.
اگر مثالی در این مورد می خواهید لینک زیر را کلیک کنید. در صفحه مثال نام شما پرسیده می شود و پس از وارد کرده آن، نام شما در صفحه جدید نمایش داده می شود.

حالا به سراغ اسکرپتی که این کار را انجام می دهد می رویم. توجه داشته باشید که دستورات prompt و if/else در بخش HEAD صفحه وارد می شوند ولی نام کاربر در بخش BODY صفحه مشاهده می شود.

<html dir="rtl" >

<head>
<script language="javascript">
<!--
var yourname=prompt('لطفاً نام خود را وارد کنید', '');
if ( (yourname=='') || (yourname==null) )
{
yourname="ناشناس";
}
//-->
</script>
</head>

<body>
<script language="javascript">
<!--
document.write("<center><h1>سلام " +yourname+ " ،به سایت ما خوش آمدید <\/h1><\/center>");
//-->
</script>
</body>

</html>

اولین چیزی که اتفاق می افتد این است که متغیر yourname مقداری را که کاربر برای آن وارد می کند به خود می گیرد. پس مقدار متغیر yourname معادل استرینگی است که نام کاربر را می سازد.

دستور if/else نام « ناشناس » را در صورتی که کاربر نامی را وارد نکند به عنوان مقدار متغیر yourname قرار می دهد. این دستور چک می کند که اگر نامی وارد نشود (null) و یا اگر فضای خالی وارد شود، مقدار « ناشناس » را به متغیر yourname می دهد.

در بخش body متن دوباره از تگ script استفاده می کنیم تا کدهای جاوا اسکرپت از بقیه متن html متمایز شود. در این قسمت ما از یک فرمان جدید یعنی ;(" ")document.write استفاده کرده ایم. این همان چیزی است که به متغیر yourname اجازه نوشته شدن در صفحه html را می دهد. ما در این پیغام دو استرینگ را به علاوه متغیر yourname در صفحه می نویسیم. متغیر yourname در این فرمان بین دو دابل کوت قرار نمی گیرد چون یک مقدار است نه یک استرینگ، (البته مقدار متغیر yourname یک استرینگ است). به دلیل اینکه متغیر yourname یک استرینگ نیست ما از دو علامت بعلاوه در ابتدا و انتهای آن استفاده می کنیم. این سری نوشته ها مرورگر را وادار می کند ابتدا یک استرینگ سپس مقدار متغیر و سپس استرینگ دوم را بنویسد. چون ما در حال نوشتن یک کد جاوا اسکرپت هستیم برای اینکه بتوانیم متنی را در صفحه بنویسیم نمی توانیم مانند نوشتن متن در html عمل کنیم، و باید متن مورد نظر را بین دابل کوت و در قالب استرینگ در صفحه بنویسیم.

شاید متوجه شده باشید تگهای پایانی h1 و center به گونه ای متفاوت با قبل نوشته شده اند ( <h1/\> ). این تفاوت بدین دلیل است که اسلش در جاوا اسکرپت به معنای تقسیم است و برای جلوگیری از اشتباه شدن آن با علامت تقسیم از یک بک اسلش قبل از آن استفاده می کنیم. در نتیجه استفاده از یک بک اسلش ( \ ) و بلافاصله بعد از آن یک اسلش ( / )

مقالات - آموزش جاوا اسکریپت (Java Script)

تبلیغات

مقالات

تبلیغات

ورود و خروج