تبليغات

ما با استفاده از شناسه background در تگ BODY می توانستیم برای صفحه تصویر زمینه مشخص کنیم. اما با استفاده از استایل می توانیم کنترل بیشتری بر این تصویر زمینه داشته باشیم چه این تصویر زمینه برای کل صفحه استفاده شود چه برای قسمت مشخصی از صفحه. برای مثال می توانیم تصویر زمینه را به گونه ای تعریف کنیم که تکرار نشود، ثابت باشد، یا برای آن نقطه شروع تعیین کنیم. برخی از این خواص را می توانید در جدول زیر ملاحظه کنید:

توضیحات مقادیر قابل استفاده ویژگی
مشخص کننده محل قرار گرفتن تصویر در اینترنت است آدرس محل قرار گرفتن تصویر background-image: url(url)
نوع تکرار تصویر را مشخص می کند repeat, no-repeat, repeat-x, repeat-y background-repeat: مقدار ویژگی
مشخص می کند که آیا تصویر زمینه با اسکرول کردن صفحه حرکت می کند یا در جای خود ثابت می ماند scroll, fixed background-attachment: مقدار ویژگی
موقعیت تصویر زمینه در صفحه را مشخص می کند مقدار اول:
top, center, bottom,
عددی در مقیاس پیکسل، عددی در مقیاس درصد
مقدار دوم:
left, center, right,
عددی در مقیاس پیکسل، عددی در مقیاس درصد
background-position: مقدار دوم مقدار اول

برای استفاده از این ویژگیها و کاربرد آنها برای تگ BODY می توانید یک استایل در قسمت HEAD متن تعریف کنید یا از استایل خارجی استفاده کنید. مثلاً برای تصویر زمینه صفحات سایت ما می توان در قسمت HEAD متن یک استایل به صورت زیر تعریف کرد:

در این صورت تصویر زمینه ای مشابه سایت ما خواهید داشت. می توانید آنرا امتحان کنید.

 


background-repeat

همانطور که در درس قبل ملاحظه کردید در مورد background-image توضیحاتی داده شد. در اینجا به سایر ویژگیهای مربوط به تصویر زمینه می پردازیم.

این ویژگی تعیین کننده نوع تکرار شدن تصویر زمینه است. در اینجا مقادیری را که می توان به این ویژگی اختصاص داد بیان می کنیم:

 • repeat
  این مقدار تعیین می کند که تصویر زمینه در صورتی که از اندازه پنجره کوچکتر بود هم به صورت افقی و هم عمودی تکرار شود تا همه زمینه پنجره را بپوشاند.
 • no-repeat
  این گزینه مشخص می کند که تصویر زمینه نباید تکرار شود حتی اگر از اندازه پنجره کوچکتر بود.
 • repeat-x
  این گزینه مشخص می کند که تصویر باید به صورت افقی تکرار شود نه عمودی.
 • repeat-y
  این گزینه مشخص می کند که تصویر زمینه باید به صورت عمودی تکرار شود.

background-attachment

از این ویژگی برای تعیین موقعیت تصویر زمینه در هنگام بالا و پایین بردن صفحه به وسیله اسکرول بار در پنجره مرورگر است. مقادیر زیر را می توان برای این ویژگی استفاده کرد:

 • scroll
  اگر این گزینه را انتخاب کنید تصویر زمینه به همراه محتویات صفحه به بالا و پایین می رود.
 • fixed
  با انتخاب این گزینه مشخص می کنید که تصویر زمینه در هنگام حرکت کردن محتویات صفحه باید ثابت بماند و حرکت نکند.
  کد زیر را می توان برای مشخص کردن تصویر زمینه ثابت در بخش HEAD متن استفاده کرد. در این مثال لوگوی سایت ما به عنوان زمینه ثابت در نظر گرفته شده است.

این مثال را به یاد داشته باشید. دوباره از آن استفاده خواهیم کرد. در درس بعدی به سایر ویژگیهای مرتبط با تصویر زمینه می پردازیم.

مقالات - آموزش CSS

تبلیغات

مقالات

تبلیغات

ورود و خروج