تبليغات

برای اینکه بتوانید از فریمها در صفحه خود استفاده کنید، ابتدا باید بدانید این فریمها چگونه کار می کنند. یک صفحه که در آن از یک فریم استفاده شده است در حقیقت به دو یا چند قسمت تقسیم شده است که هر قسمت متن html مربوط به خود را دارد.

همانطور که در این مثال می توانید ملاحظه کنید در واقع با استفاده از فریمها، دو صفحه وب را در قالب یک صفحه نمایش می دهیم. هر کدام از صفحات در این مجموعه ( یعنی صفحاتی که در فریمها قرار گرفته اند و صفحه ای که فریمها در آن قرار دارند، کد html مربوط به خود را دارند.

برای ایجاد فریم در یک صفحه به جای تگ body از تگ frameset استفاده می کنیم. می توانیم برای ساخت صفحه ای که فریمها در آن قرار می گیرند از کد زیر استفاده کنیم:

<html>
<head>
<title>نمایش یک فریم ساده</title>
</head>
<frameset cols="50%,50%">
<frame src="page1.htm">
<frame src="page2.htm">
</frameset>
</html>

در اینجا به وظیفه تگهای مورد استفاده در اینجا می پردازیم:

 • <FRAMESET> :
  این تگ به مرورگر می گوید که به جای یک صفحه معمولی منتظر یک دسته فرم باشد.
 • "cols="50%,50% :
  این فرمان به مرورگر می گوید که صفحه را به دو قسمت عمودی تقسیم کند و پهنای هر کدام از این قسمتها نیمی از پهنای پنجره باشد. شما می توانید این نسبت را تغییر دهید یا به جای درصد از مقیاس پیکسل استفاده کنید. اما اگر می خواهید از مقیاس درصد استفاده کنید فراموش نکنید که از نشانه درصد یعنی % در بعد از هر عدد استفاده کنید. اگر فقط برای یکی از اعداد علامت درصد استفاده کنید مرورگر عدد دیگر را در مقیاس پیکسل فرض می کند.
 • <"FRAME SRC="frame_1.htm> :
  این فرمان آدرس صفحهء اولین فریم از سمت چپ را برای مرورگر مشخص می کند.
 • <"FRAME SRC="test2.htm> :
  این فرمان آدرس صفحه بعدی را برای فریم بعدی از سمت چپ مشخص می کند.

حالا فرض کنید ما به سه فریم نیاز داشته باشیم. می توانیم به صورت زیر عمل کنیم:

<html>

<head>
<title>نمایش سه فریم در یک صفحه </title>
</head>
<frameset cols="33%,33%,33%">
<frame src="page1.htm">
<frame src="page2.htm">
<frame src="page3.htm">
</frameset>

</html>

با این کد می توانیم سه فریم در یک صفحه داشته باشیم که هر کدام از آنها 33 درصد پهنای صفحه را در بر می گیرند. یک درصد باقیمانده را هم مرورگر تخصیص می دهد.

فرض کنید می خواهیم فریمها را به صورت عمودی و زیر یکدیگر در صفحه قرار دهیم. در این صورت باید به جای شناسه cols در تگ frameset از شناسه rows استفاده کنیم.

به کد زیر توجه کنید:

<html>

<head>
<title>نمایش فریمها به صورت افقی و عمودی</title>
</head>
<frameset cols="50%,50%">
<frame src="page1.htm">
<frameset rows="50%,50%">
<frame src="page2.htm">
<frame src="page3.htm">
</frameset>
</frameset>

</html>

 1. ما با اوین تگ frameset به مرورگر می گوییم که صفحه را به دو قسمت ( دو ستون ) تقسیم کند.

 2. <"FRAME SRC="page1.htm> به مرورگر می گوید که ستون اول از سمت چپ باید با صفحه page1.htm پر شود.

 3. تگ frameset دوم درون تگ frameset اول قرار دارد. این تگ به مرورگر می گوید که ستون دوم را به دو ردیف افقی تقسیم کند. ( فریم دوم از سمت چپ خود به دو فریم تبدیل می شود )

 4. تگ <"FRAME SRC="page2.htm> به مرورگر می گوید که بالاترین فریم قرار گرفته در ستون دوم صفحه را با صفحه page2.htm پر کند.

 5. تگ <"FRAME SRC="page3.htm> به مرورگر می گوید که دومین فریم از بالا را در ستون دوم صفحه  با صفحه page3.htm پر کند.

در پایان فراموش نکنید که همه تگهای frameset باز شده را در پایان ببندید.

مقالات - آموزش CSS

تبلیغات

مقالات

تبلیغات

ورود و خروج