تبليغات

یکی از امکاناتی که در HTML 4.0 به وجود آمد استفاده از event در عناصر HTML صفحه بود. یک نمونه از این رویدادها (event) اجرا شدن یک فرمان جاوا اسکرپت به هنگام کلیک کردن روی عناصر HTML در صفحه است.

در اینجا لیستی از رویدادهایی که در تگهای HTML استفاده می شوند آورده شده است. بهتر است برای اینکه بتوانید به خوبی از این رویدادها استفاده کنید اطلاعاتی در مورد جاوا اسکرپت داشته باشید.

برای استفاده از این رویدادها می توانید اسکرپتهای نوشته شده با جاوا اسکرپت را به عنوان مقادیر این رویدادها قرار دهید تا بسته به نوع رویداد مورد نظر اجرا شوند.

 


 • رویدادهای مربوط به پنجره مرورگر

این رویدادها باید فقط در تگهای body و frameset استفاده شوند. دو رویداد در این دسته قرار می گیرند که در زیر آنها را مشاهده می کنید:

 • onload :
  این رویداد باعث می شود تا اسکرپتی که به عنوان مقدار آن قرار داده شده است در هنگام باز شدن صفحه اجرا شود.
 • onunload :
  اسکرپتی که به عنوان مقدار این شناسه قرار می گیرد در هنگامی که بازدید کننده از صفحه خارج می شود اجرا می شود.
 • onResize :
  این رویداد هنگامی که اندازه پنجره مرورگر را تغییر می دهید اجرا می شود.

برای مشاهده یک مثال برای این رویدادها لینک زیر را کلیک کنید. صفحه ای که به آن وارد می شوید حاوی دو رویداد بالا در تگ body خود است.

می توانید تگ body مورد استفاده در مثال بالا را در اینجا مشاهده کنید:

<body onload="alert('به این صفحه آزمایشی خوش آمدید')" onunload="alert('شما از این صفحه خارج شدید')" onresize="alert('شما اندازه پنجره را تغییر دادید')>


 • رویدادهای مربوط به فرمها

رویدادهای زیر در فرمها استفاده می شوند:

 • onchange :
  اسکرپت موجود در این شناسه به هنگام ایجاد تغییر در عناصر موجود در فرمها اجرا می شود.
 • onsubmit :
  وقتی که فرم ارسال می شود اسکرپت موجود در این شناسه اجرا می شود.
 • onreset :
  وقتی که دکمه reset ( پاک کردن فرم ) فشار داده شود اسکرپت موجود در این شناسه اجرا می شود.
 • onselect :
  وقتی که قسمتی از فرم که این شناسه را در خود دارد انتخاب شود اسکرپت موجود در این شناسه اجرا می شود.
 • onfocus :
  وقتی که تگی که حاوی این شناسه است مورد استفاده کاربر قرار گیرد اسکرپت موجود در این رویداد اجرا می شود.
 • onblur :
  این شناسه بر عکس شناسه بالا عمل می کند یعنی وقتی کار کاربر با یک تگ تمام شد و به سراغ قسمت دیگری از صفحه رفت اجرا می شود.

 

در اینجا می توانید کدی را که در مثال بالا استفاده شده ببینید البته فقط قسمتهای ضروری آن آورده شده است:

<form action="#" method="post" onsubmit="msg('onSubmit')" onreset="msg('onReset')">
<input type="text" onfocus="msg('onFocus')" onblur="msg('onBlur')" />
<select name="select" onchange="msg('onChange')">
<option>گزینه اول</option>
<option>گزینه دوم</option>
<option>گزینه سوم</option>
<option>گزینه چهارم</option>
</select>
<textarea onSelect="msg('onSelect')">وقتی متنی را که در یا تگ با شناسه onselect قرار دارد انتخاب کنید اسکرپت موجود در این رویداد اجرا می شود.</textarea>
<input type="reset" name="reset" value="reset" />
<input type="submit" name="Submit" value="Submit" />
</form>

مقالات - آموزش HTML

تبلیغات

مقالات

تبلیغات

ورود و خروج