آموزش طراحی صفحات وب لینک شما در صفحه نهایی به صورت زیر مشاهده می شود. می توانید روی آن کلیک کنید و مطمئن ا" /> مشاهده صفحات لینک شده در پنجره جدید
تبليغات

برای اینکه یک لینک را وادار کنیم که در یک صفحه جدید باز شود، باید این شناسه را به تگ لینک اضافه کنیم: "target="_blank
تگ لینک به این صورت به نظر می رسد:

http://www.faridportal.com" target="_blank">آموزش طراحی صفحات وب

لینک شما در صفحه نهایی به صورت زیر مشاهده می شود. می توانید روی آن کلیک کنید و مطمئن این صفحه را از دست نخواهید داد، چون لینک در یک پنجره جدید باز خواهد شد.

آموزش CSS

شما می توانید از این روش برای باز کردن تصاویر در یک پنجره جدید استفاده کنید.
به این منظور می توانید به صورت زیر عمل کنید:

http://learn_html.gif" target="_blank">

در اینجا یک تصویر داریم که با کلیک کردن بر روی آن تصویر در پنجره جدید باز می شود.
می توانید آنرا امتحان کنید:

learn_html

شناسه target مقادیر دیگری هم می تواند داشته باشد. برای مثال از top_ برای باز کردن لینک در تمام پنجره استفاده می شود. البته در صورتی که صفحه در فریم استفاده نشده باشد این top_ تأثیر و کاربردی ندارد بیشتر کارایی آن هنگامی است که صفحه در یک فرم قرار دارد و شما نمی خواهید لینک در همان فرم باز شود.

البته وقتی صفحه در فریم قرار دارد، در صورتی که سایر فریمهای پنجره نام گذاری شده باشند می توان از نام آن فریمها در شناسه targrt استفاده کرد تا لینک در آن فریمی که نام آنرا به کار برده اید باز شود نه در فریمی که خود آن قرار دارد.

مقالات - آموزش HTML

تبلیغات

مقالات

تبلیغات

ورود و خروج