تبليغات

تگهای META مورد استفاده موتورهای جستجو برای بررسی و شاخص گذاری صفحات قرار می گیرند. مخصوصاً اگر صفحه شما فریم (قاب) داشته باشد. این تگها باید در قسمت HEAD صفحه شما قرار گیرند.

در سطر زیر یکی از معمول ترین تگهای META را می بینید:

<head>
<title>عنوان صفحه</title>
<meta name=" " content=" ">
</head>
 • شناسه name :
  مشخص کننده نوع متا تگی است که شما قصد استفاده از آن را دارید.
 • شناسه content :
  تعیین کننده محتویات متا تگ برای موتورهای جستجو است.

در این بخش به توضیح دو متا تگ که برای موتورهای جستجو اهمیت بیشتری دارند می پردازیم.


META Keywords

<meta name="keywords" content="متا تگ, موتور جستجو">

 

 • "name="keywords
  این فرمان برنامه اسپایدر موتورهای جستجو را از وجود یک دسته از کلمات کلیدی این صفحه در این تگ آگاه می کند.
 • "متا تگ، موتور جستجو"=content
  این قسمت لیستی از کلمات کلیدی موجود در این صفحه است. در این قسمت برای جدا کردن کلید واژه ها از یکدیگر از علامت کاما استفاده می شود.

توجه داشته باشید که نباید یک کلید واژه را چندین بار تکرار کنید و کلی واژه ها باید با متن شما در صفحه مربوطه ارتباط باشند. موتورهای جستجو معمولاً رتبه بندی صفحاتی را که در آنها با تکرار بیش از حد یک کلید واژه یا ذکر کلید واژه ای که با متن صفحه ارتباطی ندارد سعی می شود رتبه بالایی را به دست بیاورند، متوقف می کنند.

 


META Description

این تگ محتویات صفحه را توصیف می کند.

<meta name="description" content="افزودن متا تگ به صفحه">
 • "name="description
  این بخش توضیحی در باره صفحه برای برنامه اسپایدر موتورهای جستجو است.
 • "افزودن متا تگ به صفحه"=content
  این بخش توصیفی است که شما از صفحه خود می نویسید. در این قسمت هر چیزی را که می خواهید درباره  صفحه خود توضیح دهید، همچنین می توانید از یک دو تا از کلید واژه ها هم استفاده کنید. بسیاری از موتورهای جستجو این قسمت را در لیست نتایج جستجو به عنوان توضیح صفحه نشان می دهند.

دو متا تگ ذکر شده در بالا از بقیه متا تگها پر کاربرد تر هستند. متا تگ های دیگری هم وجود دارند که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود:

<meta name="author" content="نام نویسنده صفحه">

این تگ به شما اجازه می دهد که نویسنده صفحه را مشخص کنید. فقط نام نویسنده را در این تگ بنویسید تا هر کسی که کدهای HTML این صفحه را می بیند، بداند چه کسی این صفحه را نوشته است. موتور های جستجو معمولاً از این تگ برای رتبه بندی صفحات استفاده نمی کنند.

<meta name="generator" content="نام برنامه مورد استفاده شما">

این تگ به شما اجازه می دهد که به افرادی که کدهای این صفحه را می بینند بگویید که شما از چه برنامه ای برای نوشتن این کدها استفاده کرده اید. این تگ نیز برای رتبه بندی صفحات در موتورهای جستجو استفاده نمی شود.

مقالات - آموزش HTML

تبلیغات

مقالات

تبلیغات

ورود و خروج