در اینجا می توانید چک باکس ایجاد شده را" /> آموزش نحوه ساختن چک باکس برای استفاده در فرمهای html
تبليغات

چک باکس (checkbox)

برای ساختن چک باکس هم باید از تگ <input> استفاده کنیم. برای این کار باید از checkbox به عنوان مقدار شناسه type استفاده کنیم. در اینجا یک نمونه از کدی که برای ساختن چک باکس آورده شده است:

<input name="someNeme" type="checkbox" value="مقدار مورد نظر">

در اینجا می توانید چک باکس ایجاد شده را مشاهده کنید:

در اینجا به توضیح برخی از شناسه هایی که برای چک باکس به کار می روند می پردازیم. به خاطر داشته باشید که همه این شناسه ها باید در تگ <input> به کار روند.

 • type :
  برای اینکه چک باکس متنی ایجاد کنیم باید مقدار این شناسه را checkbox قرار دهیم.
 • name :
  این شناسه برای اختصاص یک نام برای ورودی مربوطه استفاده می شود.
 • value :
  این شناسه در مورد در مورد چک باکس مقداری است که در صورت انتخاب شدن این دکمه باید به صفحه action انتقال داده شود. استفاده از این شناسه در مورد چک باکس و دکمه های رادیو ضروری است.
 • "checked="checked :
  این شناسه فقط برای چک باکس و دکمه های رادیو مورد استفاده قرار می گیرد و باعث می شود تا در هنگام باز شدن صفحه این دکمه ها به صورت انتخاب شده نمایش داده شوند.
 • "disabled="disabled :
  از این شناسه برای غیر فعال چک باکس استفاده می شود. به صورتی که کاربر نمی تواند دکمه مربوطه را انتخاب کند یا آنرا به صورت انتخاب نشده در آورد. مقادیر مربوط به فیلدهایی که به صورت disabled هستند با ارسال فرم به سرور ارسال نمی شوند.

برای مشاهده چک باکس در حالت غیر فعال (disabled) حالت مورد نظر خود را در مثال زیر انتخاب کنید و نتیجه را در چک باکس زیر مشاهده کنید:

حالت مورد نظر شما :

چک باکس نمونه :

مقالات - آموزش HTML

تبلیغات

مقالات

تبلیغات

ورود و خروج