تبليغات
شاید شما باید كمی صبر كنید تا آدم ساده دیگری متولد شود، اما می توانید هر زمان كه آن لاین می شوید یكی از آنان را پیدا كنید. در تحقیق اخیر MIT-Harvard به منظور تعیین تعداد افراد فریب خورده آن لاین، ۳۶ درصد موضوع های آزمایش علیرغم اینكه با صفحه هشداری نشان داده می شود كه می گوید مجوز امنیتی بانك سایت آنان متغییر نبوده است، به اكانت های بانك آن لاین ایشان وارد می شد. وقتی HTTPS، فرم ایمن HTTP، از میان برداشته شد، به هیچكس اخطار داده نشد، آنان اسم رمزهایشان را در همه جا ارائه دادند.

اگر چه غرایز ما می گوید كه آموزش بهتر شاید این كاربران را از خودشان ایمن نگاه دارد، اجماع رو به رشدی میان محققان موجود می باشد كه تعلیم و آموزش افراد زیادی را از كلیك موردی كه نباید انجام دهند، باز نخواهند داشت. طبق گفته Markus Jakobsson مشاور امنیتی و استادیار انفورماتیك در دانشگاه ایندیانا كه مشكل یك تمركز است. وقتی افراد آن لاین می شوند، به چیزهای دیگری در كنار امنیت متمركز می شوند.

آنان می خواهند صورتحساب های خود را آن لاین بپردازند یا با دوستان خود صحبت نمایند. افراد به اثرات امنیتی آن لاین توجه نمی كنند. حتی وقتی در تحقیق MIT-Harvard به آنان یادآوری شده است تا به هشدارها توجه نمایند.

در ضمن، نوعی از اطلاعات قربانی ها را به حس اشتباه امنیت كه هنوز بطور گسترده بطور آن لاین این در دسترس است، آرام می كند. در تحقیق سال ۲۰۰۵، Jakobsson به راحتی قادر بود تا شماره های Social Security و اسامی قبل از ازدواج مادران میلیون ها نفر تگزاسی را به صورت آن لاین پیدا كند. او می گوید، وقتی پست الكترونیكی با اسم قبل از ازدواج مادر شما ارائه می شود، بر آن كلیك می شود.

پس چه باید كرد؟ برخی صدور رمز جدید توسط فوب های الكترونیكی بنام Token را در هر بار كه كاربر به سایت login می كند را پیشنهاد می كنند و برخی نیاز به تائید تلفنی در زمان هر بار برداشت از حساب را. اما هر دو راه حل پرخرج، پیچیده و بطور بالقوه موجب ناراحتی مشتریان می شوند. بهترین پاسخ كه شاید موجب تسكین مسئولیت كاربران كامپیوتر خانگی می شود، ایمنی كامپیوتر می باشد.

اكنون بعضی از شركت های ISP، نرم افزار امنیتی را به عنوان بخشی از هزینه اشتراك خود ارائه می دهند، هزینه اضافی با كاهش خطراتی كه آنان از سوی بدافزار و اسپم مواجه می شوند بیشتر مورد توازن قرار گرفته است. اكنون با ۲.۴ میلیون اتصال پهنای باند غیر ایمن در ایالات متحده، طبق گزارشات Consumer Reports، شاید زمان آن فرا رسیده است تا صنعت تكنولوژی اطلاعات با مصرف كنندگانی كه هیچوقت شكاف های امنیتی را خود نخواهند بست، مواجه شود. به این اندازه كه شركت های كاربر می توانند در سهل انگاری مشتریان خود مسئول باشند، آنان نیاز دارند تا میزان خطر ترك مسئولیت را برای اداره امنیت در دستان مشتریانی كه شاید هیچوقت به قدر كافی كاری انجام نمی دهند، بسنجند.نویسنده: Christopher Koch
مترجم: آزاده ارشدی
فرامینگهام     
علم الکترونیک و کامپیوتر

مقالات - متفرقه

تبلیغات

مقالات

تبلیغات

ورود و خروج