تبليغات

سامانه مدیریت آموزش مجازی با هدف فراهم نمودن بستر ارائه خدمات آموزش الکترونیکی و آموزش از راه دور طراحی و پیاده سازی شده است. زیر ساختهای این بستر منطبق با نظریه های آموزش الکترونیکی و با بکارگیری متدلوژی های روز اجرا گردیده است.
با استفاده از این بستر ارائه خدمات آموزش از راه دور برای دانشگاهها، سازمانها و موسسات دولتی و غیردولتی، مدارس، آموزشگاهها و کلیه موسساتی که تصمیم به ارائه خدمات آموزش از راه دور در قالب بستر اینترنت یا اینترانت را دارند فراهم می باشد.

در زیر مختصری از مشخصات سامانه مدیریت آموزش مجازی فرید پرتال در اختیار شما قرار داده شده است.

سامانه مدیریت آموزش مجازی:

 • تولید و ارائه محتوای الکترونیکی
 • طراحی و اجرای آزمونهای هماهنگ زماندار و بدون زمان
 • سطوح مختلف دسترسی کاربران به عنوان مدیر، آموزگار و دانش آموز و توانمندیهای مختلف هر یک از سطوح دسترسی
 • امکان ایجاد انجمنهای علمی توسط کاربران و مبادله اطلاعات
 • امکان ارتباط داخلی کاربران جهت مبادله اطلاعات علمی
 • امکان مشاهده نتایج آزمونهای برگزار شده توسط دانش آموزان، بلافاصله پس از برگزاری آزمون
 • امکان تصحیح دستی آزمونهای تشریحی توسط آموزگار و نمره دهی به سوالات شرکت کنندگان آزمون
 • صدور کارنامه به همراه نمره فعالیت کلاسی در طول دوره برگزاری کلاسهای مجازی
 • ثبت یادداشتهای عمومی و خصوصی برای دانش آموزان و امکان تایید آموزگار جهت دسترسی عمومی
 • امکان کنترل حضور و غیاب دانش آموزان توسط آموزگار برحسب حضور در کلاسها و یا مطالعه قسمتهای مختلف درس
 • تعریف مراجع مختلف الکترونیکی و غیر الکترونیکی برای دسترسی به منابع بیشتر
 • امکان کنترل موارد مالی هریک از کاربران جهت ثبت نام در کلاسهای ارائه شده در یک دوره
 • امکان تعریف ساختار دروس و کلاسهای موسسه توسط مدیر سیتسم و نسبت دادن هر کلاس به یک یا چند استاد
 • امکان تعریف پیش نیاز و پس نیاز برای دروس
 • پشتیبانی از کلیه قالبهای قابل ارائه در بستر وب شامل : HTML, XML. PDF, Flash, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint و ...
 • امکان ارائه تمرین در پایان هر فصل درسی
 • امکان ارزیابی دانشجو پیش از آزمون، ضمن آزمون و پس از آزمون
 • امکان شرکت دانشجویان در آزمونهای چند گزینه ای، پاسخ کوتاه و پاسخ تشریحی و تصحیح خودکار آزمون برای سوالات چند گزینه ای.
 • امکان ارائه مواد آموزشی توسط بیش از یک استاد بصورت همکاری در ارائه درس

مقالات - متفرقه

تبلیغات

مقالات

تبلیغات

ورود و خروج