تبليغات

اخبار فناوری اطلاعات

اپراتورهای مختلف تلفن همراه نسبت به ارائه‌ی بسته‌های تشویقی و تخفیفی مختلف تلاش دارند با این حال همچنان هزینه استفاده آزاد از اینترنت همراه ارزان محسوب نمی‌شود.

ادامه مطلب ...

اخبار - فناوری اطلاعات

افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت از موضوعاتی است که گاهی وجهی از آن از سوی رسانه‌های مختلف بررسی می‌شود؛ گاهی این موضوع از منظر اختلاف نظر حاکمیت و نهاد خصوصی پررنگ می‌شود و گاهی از منظر عامل توسعه یا عدم توسعه زیرساخت‌های ارتباطی.

ادامه مطلب ...

اخبار - فناوری اطلاعات

مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات در پاسخ به برخی اظهارات مطرح شده از سوی مدیران مخابراتی به ارائه توضیحاتی پرداخته و تاکید کرد: همچنان دید وزارت ارتباطات نسبت به شرکت مخابرات، پدرانه است.

ادامه مطلب ...

اخبار - فناوری اطلاعات

صفحه 6 از 16

6

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

ورود و خروج